obchod@fotoprodej.cz kontakt na mobilní telefon
  • Foto
  • Dalekohledy
  • Sáčky do vysavačů
  • Elektrospotřebiče do domácnosti
  • Výpočetní technika

GDPR info

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a nové také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Uchováváme ty informace, které jsou nezbytné pro vystavení dokladu ke zakoupenému zboží. Jedná se o jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Tyto údaje užíváme pro účely plnění Vašich objednávek (uzavřených kupních smluv) a s nimi spojených práv (případné reklamace apod.), identifikace smluvních stran a evidence těchto objednávek/smluv (“údaje pro účely smlouvy”). V budoucnu mohou vzniknout jiné oprávněně důvody/účel pro zpracování/uchovávání Vašich údajů a o to Vás budeme vždy informovat včetně případné žádosti o Váš souhlas.

Vaše osobní údaje pro účely obchodní smlouvy jsou zpracovávány/uchovávány po dobu deseti 10 let.

V určitých případech, kdy tak umožňuje/vyžaduje právní úprava, budou Vaše osobní údaje naší společností uchovány a nemohou být odstraněny/smazány, jedná se o případ údajů pro účely smlouvy a soubor bude zablokován, nikoli vymazán. Uchování těchto údajů, vždy však maximálně po výše uvedenou dobu, je nezbytné pro případné uplatňování a řešení vzájemných práv týkajících se prodaného zboží.

Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu nepředáváme žádným třetím stranám k jinému než výše uvedenému účelu (dalšímu využití), zejména Vaše osobní údaje nejsou prodávány, pronajímány ani vyměňovány. S Vašimi osobními údaji tak mohou přijít do styku/nakládat s nimi (pro výše uvedené účely) např. poskytovatel marketingových služeb, nebo poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé příslušných databázových, analytických či softwarových systémů, služeb a aplikací splňující podmínky ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak naše společnost dodržuje i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně Vašich osobních údajů.

Rádi bychom Vás informovali, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.

Další údaje o ochraně a zpracování Vašich osobních údajů mohou být uvedeny jinde na našich webových stránkách.

V případě jakýchkoliv dotazů, žádostí apod. nás neváhejte kontaktovat. Společnost EYE systém s.r.o., 1.máje 206, Třinec, IČ: 26821672.

 

 

hledané slovo:
podrobné hledání

Rozlišení

Žádné hodnoty nebyly nalezeny.

Informace